-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดกลาง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดกลาง

รหัสโรงเรียน : 340041

เขตการศึกษา : สพป.พัทลุง เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ร่มเมือง เมืองพัทลุง พัทลุง 93000

โทรศัพท์ : 074605043

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดกลาง

-- advertisement --