-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดตะแพน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดตะแพน

รหัสโรงเรียน : 340195

เขตการศึกษา : สพป.พัทลุง เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านตะแพน เขาปู่-ควนดินสอ ตะแพน ศรีบรรพต พัทลุง 93190

โทรศัพท์ : 074650053

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดตะแพน

-- advertisement --