-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดทะเลน้อย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดทะเลน้อย

รหัสโรงเรียน : 340089

เขตการศึกษา : สพป.พัทลุง เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 138 – ทะเลน้อย ควนขนุน พัทลุง 93150

โทรศัพท์ : 074-685128

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดทะเลน้อย

-- advertisement --