-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดทุ่งยาว (สิริราษฎร์สามัคคี)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดทุ่งยาว (สิริราษฎร์สามัคคี)

รหัสโรงเรียน : 340253

เขตการศึกษา : สพป.พัทลุง เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ชุมพล ศรีนครินทร์ พัทลุง 93000

โทรศัพท์ : 074820170

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดทุ่งยาว (สิริราษฎร์สามัคคี)

-- advertisement --