-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดท่าสำเภาใต้

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดท่าสำเภาใต้

รหัสโรงเรียน : 340045

เขตการศึกษา : สพป.พัทลุง เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ชัยบุรี เมืองพัทลุง พัทลุง 93000

โทรศัพท์ : 074604121

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดท่าสำเภาใต้

-- advertisement --