-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดบ้านนา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดบ้านนา

รหัสโรงเรียน : 340254

เขตการศึกษา : สพป.พัทลุง เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : โรงเรียนวัดบ้านนา เพชรเกษม บ้านนา ศรีนครินทร์ พัทลุง 93000

โทรศัพท์ : 074605707

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดบ้านนา

-- advertisement --