-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดป่าตอ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดป่าตอ

รหัสโรงเรียน : 340122

เขตการศึกษา : สพป.พัทลุง เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 142 – โตนดด้วน ควนขนุน พัทลุง 93110

โทรศัพท์ : 074681578

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดป่าตอ

-- advertisement --