-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดลานแซะ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดลานแซะ

รหัสโรงเรียน : 340113

เขตการศึกษา : สพป.พัทลุง เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 240 – นาขยาด ควนขนุน พัทลุง 93110

โทรศัพท์ : 074631257

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดลานแซะ

-- advertisement --