-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดวิหารเบิก (กาญจนานุกูล)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดวิหารเบิก (กาญจนานุกูล)

รหัสโรงเรียน : 340001

เขตการศึกษา : สพป.พัทลุง เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 615 ถ.อภัยบริรักษ์ ลำปำ เมืองพัทลุง พัทลุง 93000

โทรศัพท์ : 074634273

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดวิหารเบิก (กาญจนานุกูล)

-- advertisement --