-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดหรังแคบ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดหรังแคบ

รหัสโรงเรียน : 340084

เขตการศึกษา : สพป.พัทลุง เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 162 หมอโค ดอนทราย ควนขนุน พัทลุง 93110

โทรศัพท์ : 074-842034

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดหรังแคบ

-- advertisement --