-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดโคกแย้ม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดโคกแย้ม

รหัสโรงเรียน : 340032

เขตการศึกษา : สพป.พัทลุง เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – นาท่อม เมืองพัทลุง พัทลุง 93000

โทรศัพท์ : 074671640

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดโคกแย้ม

-- advertisement --