-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดใสประดู่

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดใสประดู่

รหัสโรงเรียน : 340193

เขตการศึกษา : สพป.พัทลุง เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – เขาปู่ ศรีบรรพต พัทลุง 93190

โทรศัพท์ : 074650049

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดใสประดู่

-- advertisement --