-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดไทรงาม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดไทรงาม

รหัสโรงเรียน : 340086

เขตการศึกษา : สพป.พัทลุง เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : บ้านค่าย บ้านค่าย พนางตุง ควนขนุน พัทลุง 93110

โทรศัพท์ : 074685214

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดไทรงาม

-- advertisement --