-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุบาลควนขนุน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลควนขนุน

รหัสโรงเรียน : 340123

เขตการศึกษา : สพป.พัทลุง เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 69 – โตนดด้วน ควนขนุน พัทลุง 93110

โทรศัพท์ : 074-681529

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลควนขนุน

-- advertisement --