-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุบาลพัทลุง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลพัทลุง

รหัสโรงเรียน : 340035

เขตการศึกษา : สพป.พัทลุง เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 45 สุรินทร์ คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง พัทลุง 93000

โทรศัพท์ : 0-7461-3178

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลพัทลุง

-- advertisement --