-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุบาลศรีนครินทร์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลศรีนครินทร์

รหัสโรงเรียน : 340252

เขตการศึกษา : สพป.พัทลุง เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – เพชรเกษม ชุมพล ศรีนครินทร์ พัทลุง 93000

โทรศัพท์ : 074635252

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลศรีนครินทร์

-- advertisement --