-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุบาลศรีบรรพต

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลศรีบรรพต

รหัสโรงเรียน : 340187

เขตการศึกษา : สพป.พัทลุง เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 202 0 เขาย่า ศรีบรรพต พัทลุง 93190

โทรศัพท์ : 074689105

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลศรีบรรพต

-- advertisement --