-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านควนหินแท่น

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านควนหินแท่น

รหัสโรงเรียน : 340217

เขตการศึกษา : สพป.พัทลุง เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 0 เพชรเกษม โคกทราย ป่าบอน พัทลุง 93170

โทรศัพท์ : 0

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านควนหินแท่น

-- advertisement --