-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านควนอินนอโม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านควนอินนอโม

รหัสโรงเรียน : 340184

เขตการศึกษา : สพป.พัทลุง เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 10 แม่ขรี – โหล๊ะจังกระ ตะโหมด ตะโหมด พัทลุง 93160

โทรศัพท์ : 0892942941

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านควนอินนอโม

-- advertisement --