-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านด่านโลด

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านด่านโลด

รหัสโรงเรียน : 340183

เขตการศึกษา : สพป.พัทลุง เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านด่านโลด แม่ขรี -โหล๊ะจังกระ แม่ขรี ตะโหมด พัทลุง 93160

โทรศัพท์ : 074601437

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านด่านโลด

-- advertisement --