-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านต้นสน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านต้นสน

รหัสโรงเรียน : 340247

เขตการศึกษา : สพป.พัทลุง เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 99 – โคกสัก บางแก้ว พัทลุง 93160

โทรศัพท์ : 074650025

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านต้นสน

-- advertisement --