-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านพรุนายขาว

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านพรุนายขาว

รหัสโรงเรียน : 340180

เขตการศึกษา : สพป.พัทลุง เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 225 – คลองใหญ่ ตะโหมด พัทลุง 93160

โทรศัพท์ : 074601633

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านพรุนายขาว

-- advertisement --