โลโก้โรงเรียนบ้านม่วงทวน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านม่วงทวน

รหัสโรงเรียน : 340130

เขตการศึกษา : สพป.พัทลุง เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 491 – หารเทา ปากพะยูน พัทลุง 93120

โทรศัพท์ : 074843403

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านม่วงทวน