-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทร

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทร

รหัสโรงเรียน : 340185

เขตการศึกษา : สพป.พัทลุง เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – แม่ขรี-โหล๊ะจันกระ แม่ขรี ตะโหมด พัทลุง 93160

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทร

-- advertisement --