-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า

รหัสโรงเรียน : 340246

เขตการศึกษา : สพป.พัทลุง เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – นาปะขอ บางแก้ว พัทลุง 93140

โทรศัพท์ : 074614672

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า

-- advertisement --