-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านเกาะนางคำเหนือ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านเกาะนางคำเหนือ

รหัสโรงเรียน : 340143

เขตการศึกษา : สพป.พัทลุง เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 40 – เกาะนางคำ ปากพะยูน พัทลุง 93120

โทรศัพท์ : 074651351

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านเกาะนางคำเหนือ

-- advertisement --