-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านเกาะหมาก

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านเกาะหมาก

รหัสโรงเรียน : 340151

เขตการศึกษา : สพป.พัทลุง เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – เกาะหมาก ปากพะยูน พัทลุง 93120

โทรศัพท์ : 074650056

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านเกาะหมาก

-- advertisement --