-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์)

รหัสโรงเรียน : 340181

เขตการศึกษา : สพป.พัทลุง เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 1 เพชรเกษม แม่ขรี ตะโหมด พัทลุง 93160

โทรศัพท์ : 074695215

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์)

-- advertisement --