-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโคกสัก

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโคกสัก

รหัสโรงเรียน : 340242

เขตการศึกษา : สพป.พัทลุง เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – โคกสัก บางแก้ว พัทลุง 93140

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโคกสัก

-- advertisement --