-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดควนนางพิมพ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดควนนางพิมพ์

รหัสโรงเรียน : 340149

เขตการศึกษา : สพป.พัทลุง เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ฝาละมี ปากพะยูน พัทลุง 93120

โทรศัพท์ : 0828229145

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดควนนางพิมพ์

-- advertisement --