-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดปลักปอม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดปลักปอม

รหัสโรงเรียน : 340182

เขตการศึกษา : สพป.พัทลุง เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 602 – แม่ขรี ตะโหมด พัทลุง 93160

โทรศัพท์ : 0

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดปลักปอม

-- advertisement --