-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดฝาละมี

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดฝาละมี

รหัสโรงเรียน : 340129

เขตการศึกษา : สพป.พัทลุง เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – ฝาละมี ปากพะยูน พัทลุง 93120

โทรศัพท์ : 074-699062

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดฝาละมี

-- advertisement --