โลโก้โรงเรียนวัดพระเกิด

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดพระเกิด

รหัสโรงเรียน : 340148

เขตการศึกษา : สพป.พัทลุง เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ฝาละมี ปากพะยูน พัทลุง 93120

โทรศัพท์ : 0848614716

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดพระเกิด