-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดลอน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดลอน

รหัสโรงเรียน : 340245

เขตการศึกษา : สพป.พัทลุง เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – โคกสัก บางแก้ว พัทลุง 93140

โทรศัพท์ : 074650066

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดลอน

-- advertisement --