-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดสังฆวราราม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดสังฆวราราม

รหัสโรงเรียน : 340236

เขตการศึกษา : สพป.พัทลุง เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 101 – ท่ามะเดื่อ บางแก้ว พัทลุง 93140

โทรศัพท์ : 074-650068

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดสังฆวราราม

-- advertisement --