-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดโตนด

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดโตนด

รหัสโรงเรียน : 340240

เขตการศึกษา : สพป.พัทลุง เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – นาปะขอ บางแก้ว พัทลุง 93140

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดโตนด

-- advertisement --