-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว

รหัสโรงเรียน : 340241

เขตการศึกษา : สพป.พัทลุง เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ท่ามะเดื่อ บางแก้ว พัทลุง 93140

โทรศัพท์ : 074697529

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลบางแก้ว

-- advertisement --