-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนชุมชนวัดวังจิก

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนชุมชนวัดวังจิก

รหัสโรงเรียน : 350206

เขตการศึกษา : สพป.พิจิตร เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 294/1 – วังจิก โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 66190

โทรศัพท์ : 090-7439069

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนชุมชนวัดวังจิก

-- advertisement --