โลโก้โรงเรียนชุมชนวัดหนองลากฆ้อน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนชุมชนวัดหนองลากฆ้อน

รหัสโรงเรียน : 350242

เขตการศึกษา : สพป.พิจิตร เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 111 เขาทราย – วังทอง หนองพระ วังทรายพูน พิจิตร 66180

โทรศัพท์ : 0

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนชุมชนวัดหนองลากฆ้อน