-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านตลุกหิน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านตลุกหิน

รหัสโรงเรียน : 350313

เขตการศึกษา : สพป.พิจิตร เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 207 – วังทับไทร สากเหล็ก พิจิตร 66160

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านตลุกหิน

-- advertisement --