-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านทุ่งโม่ง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านทุ่งโม่ง

รหัสโรงเรียน : 350257

เขตการศึกษา : สพป.พิจิตร เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 5 – วังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร 66180

โทรศัพท์ : 056619815

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านทุ่งโม่ง

-- advertisement --