-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านนาพิบูลพิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านนาพิบูลพิทยา

รหัสโรงเรียน : 350234

เขตการศึกษา : สพป.พิจิตร เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 241 – ดงเสือเหลือง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 66190

โทรศัพท์ : 087-3086647

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านนาพิบูลพิทยา

-- advertisement --