-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านบึงโพธิ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านบึงโพธิ์

รหัสโรงเรียน : 350219

เขตการศึกษา : สพป.พิจิตร เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 199 – โพธิ์ประทับช้าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 66190

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านบึงโพธิ์

-- advertisement --