-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านมาบมะไฟ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านมาบมะไฟ

รหัสโรงเรียน : 350239

เขตการศึกษา : สพป.พิจิตร เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 120 – เนินสว่าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 66190

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านมาบมะไฟ

-- advertisement --