-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านยางตะพาย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านยางตะพาย

รหัสโรงเรียน : 350367

เขตการศึกษา : สพป.พิจิตร เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 77 – บึงบัว วชิรบารมี พิจิตร 66140

โทรศัพท์ : 0

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านยางตะพาย

-- advertisement --