โลโก้โรงเรียนบ้านยางสามต้น

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านยางสามต้น

รหัสโรงเรียน : 350243

เขตการศึกษา : สพป.พิจิตร เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 239 – หนองพระ วังทรายพูน พิจิตร 66180

โทรศัพท์ : 0897043339

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านยางสามต้น