-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านวังกระดี่ทอง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านวังกระดี่ทอง

รหัสโรงเรียน : 350047

เขตการศึกษา : สพป.พิจิตร เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 114 – ย่านยาว เมืองพิจิตร พิจิตร 66000

โทรศัพท์ : 056605345

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านวังกระดี่ทอง

-- advertisement --