-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองจั่ว

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองจั่ว

รหัสโรงเรียน : 350309

เขตการศึกษา : สพป.พิจิตร เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 78/1 หนองจั่ว-หนองตะเคียน คลองทราย สากเหล็ก พิจิตร 66160

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองจั่ว

-- advertisement --