-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ

รหัสโรงเรียน : 350034

เขตการศึกษา : สพป.พิจิตร เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 100 ป่ามะคาบ – เนินกุ่ม ป่ามะคาบ เมืองพิจิตร พิจิตร 66000

โทรศัพท์ : 056671340

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองถ้ำ

-- advertisement --