-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองพงสาขาบ้านบ่อบิ้งเกลือ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองพงสาขาบ้านบ่อบิ้งเกลือ

รหัสโรงเรียน : 350228

เขตการศึกษา : สพป.พิจิตร เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 131 – ทุ่งใหญ่ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 66190

โทรศัพท์ : 0830049754

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองพงสาขาบ้านบ่อบิ้งเกลือ

-- advertisement --